Om valdet

Om valdet

Namsen, også kalt ”Elvenes dronning”, er en av de beste lakseelvene i Midt-Norge og kan by på en lakseførende strekning på drøyt 70 km.  Elva starter i Store Namsvatnet i Røyrvik kommune og har sitt utløp i byen Namsos.  Det fiskes også laks i sideelvene Sanddøla og Bjøra.  Laksefisket i Namsen har lange tradisjoner og årlig kommer mange fiskere fra hele Europa for å fiske. Elva regnes for storlakselv med enkelte lakser over 20 kg. Årlig fanges det mellom 20 og 40 tonn laks og sjøørret på sportsfiskeutstyr i Namsenvassdraget.

Duun/Langnes er et relativt stort vald i utstrekning, ca 3 km. Valdene strekker seg fra Tømmeråshøla til Kvitemsbekken nedenfor møtepunktet mellom Namsen og sideelva Sanddøla. Fisket på valdet er variert og det kan tas gode fangster her. Elva veksler mellom små stryk og spennende høler, og det fiskes både fra land og fra båt med de fleste typer redskap. De varierende strømforholdene gjør at det er muligheter for laksefiske både ved høy og lav vannstand.

Namsen

På denne valdstrekningen utøves det både båtfiske og landfiske i hele fiskesesongen. I løpet av juni mnd vil det ved redusert vannføring danne seg en øy i det området hvor Sandøla renner ut i Namsen. Denne øyen er godt likt av mange fluefiskere. Her kan man fiske fra tørt land på en lang strekning etter som vannføringen avtar. En meget populær del av vårt laksevald som har gitt mange fiskere gode fiskeopplevelser.

Sandøla

Valdsonen er ca 3 km lang. Den starter ved nedre tømmeråsfoss og ender der Sandøla løper ut i Namsen på Duun. På denne strekningen fiskes det først og fremst fra land i hele fiskesesongen. Landfiske kan utøves i doktorsvingen som starter ved Langnes camping. Denne strekningen passer utmerket for fluefiske. Nederst i Sandøla passer det å fiske fra land på strekningen som benevnes som Sjåkåren. Denne strekningen passer utmerket for alle typer landfiske fra toppen av brekket til der Sandøla renner ut i Namsen.

Nedre nedre

Valdsonen er den delen av tømmeråshølen som ligger nærmest parkeringsplassen. Her kan det fiskes fra båt og land tidlig i sesongen og ellers i fiskesesongen ved høy vannføring. Vi disponerer to båter som kan benyttes på denne strekningen samtidig som det kan fiskes fra land. Ved høy vannføring kan det være lurt å prøve landfiske fra formostenen og videre i retning parkeringsplassen. Ved høy vannstand bør båtfiske utøves på denne valsdonen.

Nerhøla Tømmeråsfoss

Valdsonen er den innerste delen av Tømmeråsfossen. Meget godt egnet til båtfiske og landfiske i juni mnd og ellers ved god vannføring. Vi disponerer to båter som kan benyttes samtidig som det kan fiskes fra land. Til sammen kan det fiskes med 10 stenger i denne valdsonen.